qq_key_side

QQ 不倒翁6″吋毛公仔連鎖匙扣 – QQ 仔(QQ Tumbler 6″ Keychain plush toy – QQ Boy)

功能:

鎖匙扣

有小袋可裝八達通, 卡仔等

按肚會有”Beep Beep”, 可作小朋友毛公仔玩具.

Product Description

qq_key_frontqq_key_backqq_key_side